Pakistani Humor - PakSatire.Com
islamic-quizz-3
Quiz created on November 14, 2013 by .
Islam ke bare me maloomat karo.......
1. Hazrat Adam A.S ke un farzand ka naam bataein. jinhein Allah ne nabuwwat se sarfarz kiya ?
2. Allah Pak ne Hazrat Nooh A.S ka safeena kis koh pe tehraya ?
3. Abu-ul-Anbia kis Nabi ko kaha jata hai ?
4. Barish barsana aor Bando tak rizq pohchana kis farishtey ka kam hai ?
5. Loha kis nabi ke hath me aa ke mom ki tarha naram ho jata tha ?
6. Firon kis jagah gharaq hua tha ?
7. Hazrat Dawood A.S ke un bete ka naam bataein jo Nabi bhi the ?
8. Hazrat Maryam kis Nabi ki walida hein ?
9. Hazrat Yaqoob A.S kis nabi ke Bete hein ?
10. Hazrat Muhammad Mustufa SWWM ke walid ka kiya naam hai ?
Comments
Christena ellie wrote at August 5, 2016
0 Votes
how i submit answer???????????????????? tell true answers or keys too
Christena ellie